Род: Achillea L. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Achillea L. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Achillea L. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Achillea L. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Achillea L. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Achillea L. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Tulipa L. Семейство: Liliaceae Juss. Класс: Monocotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Tulipa L. Семейство: Liliaceae Juss. Класс: Monocotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Tulipa L. Семейство: Liliaceae Juss. Класс: Monocotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Tulipa L. Семейство: Liliaceae Juss. Класс: Monocotyledones Отдел: Angiospermae