Род: Carthamus L. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Carthamus L. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Carthamus L. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Swertia L. Семейство: Gentianaceae Juss. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Swertia L. Семейство: Gentianaceae Juss. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Swertia L. Семейство: Gentianaceae Juss. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Swertia L. Семейство: Gentianaceae Juss. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Swertia L. Семейство: Gentianaceae Juss. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Crepis L. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Crepis L. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae