Род: Alfredia Cass. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Alfredia Cass. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Amaranthus L. Семейство: Amaranthaceae Juss. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Amaranthus L. Семейство: Amaranthaceae Juss. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Amaranthus L. Семейство: Amaranthaceae Juss. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Amaranthus L. Семейство: Amaranthaceae Juss. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Amaranthus L. Семейство: Amaranthaceae Juss. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Anaphalis DC. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Anaphalis DC. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae
Род: Anaphalis DC. Семейство: Asteraceae Dumort. Класс: Dycotyledones Отдел: Angiospermae